Tuesday, September 3, 2013

Георги - Бугарија, кома после операција на срце

После операцијата на срце, Георги беше неколку ден аво кома, што резултираше со губење на моторните функции. Со помош на фиизкална терапија и хипербарична комора, Георги стигна до следниов степен-  Стоеше со помош на штаки, и одеше, многу тешко. Му беа потребни многу сили и многу концентрација  за да  се помести. Не можам да речам да направи чекор, затоа што тоа не беше вистиснки чекор. Тоа беше повеќе префрлање на тежината од една стана на друга,како робот. Тоа го правеше со толкав голем напор, што мусклулите добиваа тремор.

Ова видео е Георги на првата проценка


Шест месеци подоцна, со помош на АБР кај Георги има јасни промени. Оди, со штаки, но за разлика од претходно, многу попбрзо и полесно. Треморот исчезна, и многу полесно ко контролира сопственото тело при седнување. Кон крајот на клипот дури оди на назад, за да седне на клупата.

Ова е Георги после 6 месеци АБР


No comments:

Post a Comment