Tuesday, November 23, 2010

Pacient so cerebelarna ataxia

http://www.abrbelgium.com/movie/clint.htm


Cerebelarna ataxia e progresivno nevroloshko zaboluvanje, pri koe zaboleniot gubi ramnoteza i funkcii.yshte povazno e deka cerebralnata ataxia vsushnot ja napaga strukturata na teloto.
Clif zapocna so ABR vo juli 2005. Pred ABR Klif se obiduvashe da se odrzi vo forma i da gi odrzi funkciite so vezbanje, intenzivno vezbanje no ne uspea da si gi povrati funkciite.
Vo tekot na prvite dve godini ABR , Klif se sooci so mnogu usponi i padovi. Prestana da raboti fizikalnata terapija. So ABR Klif se oslobodi od rigidnosta , i izgubi mnogu funkcii koi se baziraa vrz taa rigidnost , funkcii koi bea samo kompenazatorni, a ne vistinski (pravilni, normalni) kako shto e toa kaj zdrava individua.


Na klipot mozete da vidite kako Klint se promenil. So promena na strukturata na liceto i vratot, Klint dobi podobruvanja vo govorot. pocna da zbopruva mnogu pobrzo i porazbirlivo od prethopdno.
Poslednata informacija za Klint, ja dobivme na inforvanata sesija , od 08 Oktomvri 2010.Ni kazaa deka Klint veke i odel.

ABR moze da pomogne i koga stanuva zbor za drugi progresivni zaboluvanja koi go napagaat muskulo-skeletniot sistem. ABR moze da pridonese za stabilizacija na sostojbata i napreduvanje. No sepak ABR ne ja leci bolesta. Zatoa , za da se odrzat dobienite funkcii ke mora postojano da se raboti ABR.