Tuesday, September 3, 2013

Мартен - Шкотска, церебрална парализана клипот подолу е исто така Матрен- во првиот дел од клипот е Мартен во Ноември 2011 , еден ден пред поставување на дијагнозата. Во вторипт дел од клипот е Мартен после 6 месеци АБР. Погледнтете го клипот, промените се навистимна импресивни.

No comments:

Post a Comment