Thursday, May 20, 2010

Како Ана прави здраво :)

Благодарение на АБР рацете на Ана се послободни од порано, спазамот намален, а со тоа и подвижноста на рацете е зголемена.На клипот можете да видите како Ана се обидува да направи здраво И покрај тоа што не е совршено, претходно и тоа го беше невозможно.

Ръцете на Ана се послободни от по-рано, спазамот намален, а с това и подвижността на ръцете е зголемена.На клип можете да видите как Ана се опитва да направи здраво. Макар че не е идеално, по-рано и това беше невъзможно.

No comments:

Post a Comment